فوتبالیستا

آهنگ های پیشنهادی

loading...

دانلود آهنگ روز برفی از سیاوش قمیشی

متن آهنگ:

ﺗﻮ ﭼﺸﺎم اﺷﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﺪه
‫ﺗـﻮ دﻟـﻢ ﺣـﺮﻓـﻲ ﻧﺪارم
‫دﻳﮕﻪ وﻗـﺖ رﻓﺘﻨﻪ
‫ﺳﻔﺮِ دور و درازه

‫اﻧـﺘـﻈـﺎر روز ﺑـﺮﻓـﻲ
‫ﺗﻮ دﻟﻢ داغ زده ﺳﺮﻣﺎ
‫اﻧﺘﻈﺎر آﻓﺘﺎب ﮔﺮم
‫ﺗﻮ دﻟﻢ ﻳﺦ زده اﻣﺎ
‫ﺑﺮف و ﺑﻮران، اﺑﺮ و ﺑﺎرون
‫ﭼﻴﻜﻪ ﭼﻴﻜﻪ ﺗﻮی ﻧـﺎودون
‫روز اﺑﺮی، روز ﺳﺮﻣﺎ
‫اﻧـﺘـﻈـﺎر روز ﺑﺮﻓـﻲ

‫ﺗﻮ ﭼﺸﺎم اﺷﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﺪه
‫ﺗـﻮ دﻟـﻢ ﺣـﺮﻓـﻲ ﻧﺪارم
‫دﻳﮕﻪ وﻗـﺖ رﻓﺘﻨﻪ
‫ﺳﻔﺮِ دور و درازه

‫اﻧـﺘـﻈـﺎر روز ﺑـﺮﻓـﻲ
‫ﺗﻮ دﻟﻢ داغ زده ﺳﺮﻣﺎ
‫اﻧﺘﻈﺎر آﻓﺘﺎب ﮔﺮم
‫ﺗﻮ دﻟﻢ ﻳﺦ زده اﻣﺎ
‫ﺑﺮف و ﺑﻮران، اﺑﺮ و ﺑﺎرون
‫ﭼﻴﻜﻪ ﭼﻴﻜﻪ ﺗﻮی ﻧـﺎودون
‫روز اﺑﺮی، روز ﺳﺮﻣﺎ
‫اﻧـﺘـﻈـﺎر روز ﺑﺮﻓـﻲ

مطلب پیشنهادی  دانلود آهنگ طاقت بیار رفیق (رفیق) از سیاوش قمیشی

‫ﺑﺮف و ﺑﻮران، اﺑﺮ و ﺑﺎرون
‫ﭼﻴﻜﻪ ﭼﻴﻜﻪ ﺗﻮی ﻧـﺎودون
‫روز اﺑﺮی، روز ﺳﺮﻣﺎ
‫اﻧـﺘـﻈـﺎر روز ﺑﺮﻓـﻲ

برای دانلود آهنگ روز برفی از سیاوش قمیشی کلیک کنید

loading...

لینک کوتاه مطلب
۱۱ تیر ۱۳۹۴ 1,817 views بدون نظر
تهران موزیک » سیاوش قمیشی » دانلود آهنگ روز برفی از سیاوش قمیشی

نظرات